Záruka

Záruka sa vzťahuje na vozidlá od dátumu aplikácie produktu GardX po dobu piatich rokov. Odporúčame, aby sa Konzervátor používal na mesačnej báze, čo napomáha lak vozidla udržovať v rovnakej kondícii ako v showroome. V prípade záujmu o dokúpenie náhradných prípravkov nám napíšte na info@defendsolutions.sk.

Čo je zaručené?

  • Ochrana laku - GardX uhradí opätovnú aplikáciu ochrany laku, ak lak Vášho vozidla stratil svoj lesk kvôli pôsobeniu slnka, vplyvom priemyselného spádu alebo kyslých dažďov.
  • Látka a/alebo kožený interiér - GardX uhradí náklady na snahu o odstránenie poškodených miest látky alebo koženého čalúnenia a na opätovné ošetrenie prípravkom.

To sa vzťahuje ako na nové tak jazdené vozidlá za predpokladu, že druhé vymenované nie je staršie než 8 rokov od dátumu prvej registrácie. Pre vozidlá Taxi/súkromné prenájmy vozidiel je záruka obmedzená na 3 roky.