DEFEND GROUP delí svoje aktivity na dva produktové smery

K 1. novembru 2012 sa skupina DEFEND GROUP rozhodla rozdeliť svoje aktivity podľa svojej pôsobnosti a produktového portfólia na dva základné smery, a to DEFEND AUTOMOTIVE GROUP a novo vzniknutú divíziu DEFEND INSURANCE GROUP.

DEFEND AUTOMOTIVE GROUP bude pokračovať v kľúčovom smere spoločností skupiny DEFEND GROUP, teda vo vývoji, výrobe a distribúcii portfólia materiálnych výrobkov značky DEFEND pre automobily v oblasti zabezpečenia proti krádeži, bezpečnosti prevádzky, komfortu užívania vozidiel či monitorovania ich polohy a ekonomiky prevádzky.

DEFEND INSURANCE GROUP prevezme existujúce poistné produkty a ďalej uvedie na trh nové široké portfólio špeciálneho automobilového poistenia typu GAP a Záruka pre nové a ojazdené automobily. Hlavným partnerom spoločnosti je nadnárodný poisťovateľ Lloyd's of London.

Pavel Vojtek, generálny riaditeľ a CEO DEFEND GROUP k tomuto významnému kroku uviedol: "Rozdelenie skupiny DEFEND GROUP na dve nové samostatné divízie" Automotive "a" Insurance "je reakciou na prirodzený vývoj trhu predaja a poistenia nových a ojazdených vozidiel, ktorý reaguje bezprostredne na potreby tohto špecifického trhu a predovšetkým na požiadavky našich obchodných partnerov. Sme pripravení aj v čase kulminujúcej ekonomickej krízy priniesť na trhy strednej Európy nové produkty v oblasti zabezpečenia a poistenia nových a ojazdených automobilov, ktoré prinesú pridanú hodnotu našim obchodným partnerom, ako i zaujímavý úžitok a prínos našim zákazníkom.