Skupina Defend Group dělí své aktivity na dva hlavní produktové směry

K datu 1. listopadu 2012 se skupina Defend Group rozhodla rozdělit své aktivity dle své působnosti a produktového portfolia na dva základní směry, a to Defend Automotive Group a nově vzniklou divizi Defend Insurance Group. Defend Automotive Group bude pokračovat ve stěžejním směru společností skupiny Defend Group, tedy ve vývoji, výrobě a distribuci portfolia hmotných ...